ផលិតផល

  • Basalt Fibers

    បាសិតហ្វីត

    សរសៃបាសាល់គឺជាសរសៃបន្តដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយការគូរល្បឿនលឿននៃផ្លាកផ្លាទីន - រ៉ូដ្យូម - ផ្លាទីនបន្ទាប់ពីលេចចេញនូវសារធាតុបាស៊ីលរលាយនៅឆ្នាំ ១៤៥០ ~ ១៥០០ ស៊ី។
    លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺរវាងសរសៃកញ្ចក់កែវអេសអេលដែលមានកម្លាំងខ្ពស់និងសរសៃកញ្ចក់អ៊ីអេលកាលី។