ផលិតផល

 • S-Glass Fiber high strength

  អេស - កែវហ្វាយប៊ើរមានកម្លាំងខ្ពស់

  បើប្រៀបធៀបជាមួយជាតិសរសៃកែវអ៊ី។
  កម្លាំង tensile ខ្ពស់ជាង 30-40%,
  ម៉ូឌុលខ្ពស់នៃការបត់បែន ១៦-២០% ។
  ភាពធន់នឹងការអស់កម្លាំងខ្ពស់ជាង ១០ ដង
  សីតុណ្ហាភាពខ្ពស់ជាង ១០០-១៥០ ដឺក្រេ

  2. ភាពធន់ទ្រាំនឹងផលប៉ះពាល់ដ៏ល្អបំផុតដោយសារតែការពន្លូតខ្ពស់ដើម្បីបំបែកភាពចាស់និងភាពធន់នឹងច្រេះភាពធន់នឹងសំណើមជ័រឆាប់រហ័ស។